Turisztika

Németkér

Németkéri Himnusz

Németkér, te drágalátos fészek,
Téged bámul józan és a részeg,
Téged bámul Észak és a Dél,
Tisztelettel, hódolattal hosszú útra kél.
Látni itt ezer csodát és egzisztenciát,
A férfiak szoknyába járnak, s nőkön a nadrág.
A halak repülnek és úsznak a madarak,
Kecske jár a háztetőn és tojnak az agarak.
Mert Németkér, te drágalátos fészek,
Téged bámul józan és a részeg,
Téged bámul Észak és a Dél,
Tisztelettel, hódolattal hosszú útra kél.

A Mezőföld löszhátának déli területein fekvő, mintegy 1800 lelkes települést, Németkért a Paksot Cecével összekötő úton közelíthetjük meg. A község két település, Németkér és Hard egyesüléséből jött létre. A község a török időkben elnéptelenedett, csupán néhány ház élte túl a hódoltság korát. 1785-ben Hessen tartományból, Aschaffenburg vidékéről érkező német telepesekkel élesztették újjá. A szorgalmas sváb népesség munkája nyomán a település hamar felvirágzott. Ekkortól nevezték Német-Kiernek, melynek írásmódja a 19. század végén változott a maira. A község római katolikus temploma 1816-ban, tornya 1896-ban készült el. 1954-ben egyesítették Németkért és a tőle északra fekvő Hardot, amely egy szintén Árpád-kori település, első lakói besenyők voltak. A 14. században már esperesi székhely.

A régi életforma 1945 után kezdett felbomlani, az egykori falukép megváltozott, ma már csak néhány lakóház, illetve az egyik templom, a Kálvária, az iskola, a vadászház – ma Beanett Panzió –, a Kúria és a volt óvoda őrzi a régi idők hangulatát. A település elmúlt századainak emlékeit a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó épületben tekintheti meg a látogató, ahol Staub Ferenc az élete végéig élt és alkotott. A festőművész állandó kiállítása is itt látható.

A település sváb hagyományait élénken őrzi. Együtteseinek előadásai a falu rendezvényeinek és a Németkéri Napoknak programjait színesítik. 2006-ban alakították ki a falu legrégebbi házából a sváb tájházat. A környék páratlan természeti értékei 1987 óta védettek. A Látóhegy és a Hardi-legelő természetvédelmi terület, a Kiskunsággal rokon homokvidék, ritka növény- és állatfajok menedéke. Az egykor intenzív homokbányászat és szőlőművelés ellenére ma is megtalálható a homoki csenkesz, a hunyor, az árvalányhaj vagy a pusztai tyúk. Lehetőség van a környék lóháton történő felfedezésére, sőt fogathajtó versenyeket is rendeznek. A Hardi-hegyről pompás kilátás nyílik a vidékre. Jelzett utak segítik a túrázást.

Látnivalók

Látó-hegy és környéke
Kálvária-domb
Staub Ferenc emlékház
Németkéri templom
Hardi templom
Mária szobor
Hősök emlékműve
Sváb tájház

Elérhetőségek

Önkormányzat: Németkér, Rákóczi u. 2. 75/331-142, 75/331-185 nemetker.hu
Szálláshelyek: Althaus Vendégház Németkér, Szabadság u. 37. althausnemetker.hu
Beanett panzió és lovasudvar: Németkér, Vörösmarty u. 36. beanett.hu
Gasztronómia: Okvetlen Gastropub és Étterem www.okvetlen.hu

További településeink

Bikács
Dunaföldvár
Németkér
Uszód