Turisztika

Madocsa

A folyószabályozás előtt majdnem minden oldalról Duna-medrek, mocsarak, nádasok övezték Madocsát. Közelében híres, jó halászóhelyek voltak. A középkor során beletartozott azon művelt, polgárosodó Duna-menti falvak sorába, amelyekben először bontott zászlót a hazai reformáció. Itt állt Tolna megye egyik legszebb temploma, a bencés apátság hatalmas kéttornyú székesegyháza. Helyén – megmaradt falainak felhasználásával –1803-ban épült a mai barokk stílusú református templom. 1861-ben zsindely helyett bádoglemezzel vonták be. Ezt idézi ma is gyakran énekelt népdalunk: „Bádogozzák a madocsai templomot, kilenc kislány hordja rá a bádogot, kilenc kislány kilenc barna legénnyel, mindenik a maga szeretőjével.” A település turisztikai szempontból is értékes részét képezi a szlavon tölgyes. A hatalmas fákat az európai erdők királyaiként emlegetik. A Duna és a község közötti területen ősgyep terül el.

Madocsa lélekszáma viszonylag állandó, az egészségügyi, művelődésügyi, sport-, kommunális és kereskedelmi ellátása biztosított. A falu zárt közössége sok mindent megőrzött anyagi és szellemi kultúrájából: a népi stílusjegyeket, eszközhasználatot, viseletet, szokásokat, népköltészeti műfajokat, így falucsúfoló rigmusokat, népdalokat. A Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 1946-ban alakult azzal a céllal, hogy a madocsai táncokat, dalokat, szokásokat fenntartsa jövő számára. Általuk lett a magyar néptánc szívesen táncolt motívuma a madocsai verbunk, a „szögény csárdás”, a „selyöm csárdás”. Minden évben megrendezik a szüreti felvonulást, ahol nemzeti ruhába öltözve vonulnak végig a falun a csőszlányok és legények a bíróval és bírónéval a menet elején, miközben humoros rigmusokban számolnak be a közelmúlt eseményeiről. A község hagyományos rendezvénye a borkóstoló bál, a betyárnap, a pünkösdváró és a falunap. Az utóbbi évek legnagyobb kulturális eseményévé vált a Duna-menti Folklórfesztivál keretében tartott Földesi János Néptánctalálkozó. Madocsa 2008-ban csatlakozott társszervezőként az országhatáron kívülre nyúló rangos népművészeti eseményéhez, amelyen a hazai néptáncegyüttesek mellett több külföldi csoport is szerepel. A találkozót nyaranta rendezik, ilyenkor Madocsán akár ezer vendég is megfordul.

Látnivalók

Református templom
Szlavon tölgyes

Elérhetőségek

Önkormányzat: Madocsa, Fő utca 24. 75/330-101 www.madocsa.hu

További településeink

Dunaszentgyörgy
Gerjen
Miske
Nagydorog