Turisztika

Kajdacs

Ősi település Kajdacs, már a kelták idejében (i. e. 500) lakták. Neve nemcsak honfoglalás kori lelőhelyként említésre méltó, a középkor viharos századaiban is országos jelentőségű események sodrába került, amikor a magyar koronát őrző Perényi Pétert 1529-ben Kajdacsnál fogta el Szerecsen János. A Szapolyai-párti hadvezér foglyát és a koronát ura után vitte a mohácsi síkra, majd átadta II. Szolimán szultánnak, ő maga pedig hűbéri kézcsókkal ismerte el a szultán magyarországi uralmát. A történet életre keltése jegyében 1867-ben I. Ferenc József, ezután pedig 1916. december 17-én IV. Károly koronázási dombjához szállítottak 5-5 kilogramm földet Kajdacsról Budára. A falu a középkorban a környék egyik legnépesebb települése volt. A török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc alatt azonban elnéptelenedett. Újratelepítése 1713-1719 között történt; a színmagyar lakosságú Faddról 1713-15 közötti időben jelentős számban érkeztek telepesek. A török kiűzése után a környék új birtokosai között megjelentek a XV. században Liptó megyében birtokot szerző Sztankovánszkyak is. A család a 19. századi megyei közéletben jelentős szerepet játszott. Sztankovánszky Imre – a család legjelentősebb alakja – Tolna vármegye főispánja volt az 1848/49-es években.

Nyughelyüket, a Sztankovánszky mauzóleumot Ybl Miklós és Ney Béla tervei alapján eklektikus stílusban építették 1876-ban. A község közepén fekvő egykori kastélyuk ma az általános iskolának ad otthont. A műemlék jellegű barokk római katolikus templomot 1891-ben teljesen átalakították.

A település lélekszáma folyamatosan gyarapodott, és a II. világháborúra meghaladta a 2300 főt. Jelenleg kevesebb mint 1300 lelket számlál a kisközség. A falu kulturális életének szervezéséből a helyi civilszervezetek és a két történelmi egyház jelentős szerepet vállal. A népi hagyományok ápolásával és továbbörökítésével a helyi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület és a Nyugdíjas Dalkör foglalkozik.

Látnivalók

Látnivalók
Sztankovánszky-kastély
Ybl Miklós által tervezett eklektikus kápolna (Sztankovánszkyak családi sírboltja)
Római katolikus templom
Református templom

Elérhetőségek

Önkormányzat: Kajdacs, Petőfi Sándor utca 1. 75/351-144, 75/551-001 kajdacs.hu
Ifjúsági szálláshely: Faluház, Kajdacs, Petőfi Sándor u. 1/C

További településeink

Gerjen
Miske
Pálfa
Sárszentlőrinc